Pressemelding fra KÅKÅ kverulantkatedralen – endring i ledelse

PRESSEMELDING FRA KÅKÅ kverulantkatedralen om endringer i ledelse

Styret i KÅKÅ kverulantkatedralen under ledelse av Hallgeir Langeland har gjort følgende vedtak: Nåværende kunstnerisk leder, Jan Inge Reilstad, blir fra og med februar 2019 sjef for stiftelsen KÅKÅ kverulantkatedralen og festivalsjef for KÅKÅnomics. Birk Florian Fischer Magnussen blir ny programsjef med ansvar for KÅKÅ kverulantkatedralens årshjul.

Jan Inge Reilstad har i fem år hatt hovedansvar for drift og utvikling av KÅKÅ kverulantkatedralen, som på denne tida er blitt Stavangers debatt- og litteraturhus og et av landets mest renommerte litteraturhus. Han har som del av utviklingen skapt flere nye programkonsept og festivaler, herunder økonomifestivalen KÅKÅnomics.

Styret legger vekt på at vedtaket er en direkte følge først og fremst av den overveldende og positive responsen stiftelsen har fått på økonomifestivalen KÅKÅnomics, som på halvannet år har blitt en nasjonal hendelse. Styret tar ansvar for tilbakemeldingene. Egen festivalsjef og et større budsjett er blant nye virkemidler i 2019.

Styreleder og sjef ser frem til at et nytt og yngre hode skal få prege årsprogrammet på KÅKÅ kverulantkatedralen. Den nye programsjefen arver en del planer for 2019, men vil ganske snart få sette sitt autonome preg på programmet i kverulantkatedralen. Hans oppdrag innbefatter å utvikle en tydeligere visjon for det mobile litteraturhuset og fortsette arbeidet med å utvikle KÅKÅ som en bred plattform for et mangfold av folkeopplysning, hardcore debatt, utforskende samtale, ramsalt kritikk og livsviktig fordypning.

Det har vært dialog om organisasjonsendring mellom styreleder, kunstnerisk leder og stiftere over en lengre periode. Stiftere av KÅKÅ kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud, som i sin tid la ned penger i utvikling av hovedscene med egnet utstyr på Sting Nere, og som i fem år har bidratt substansielt til finansiering av stiftelsens programaktiviteter. De neste årene skal stifternes bidrag reduseres, mens offentlige og andre private bidrag til finansiering av produksjonen må økes.

Styreleder Hallgeir Langeland, som har «16 år bak murane» på Stortinget, uttaler at han er fornøyd med vedtaket, som viser ambisjoner og vilje til utvikling på vegne av det som er skapt. Han mener stiftelsen viser mot ved å ta større økonomisk risiko i en fase hvor stifterbidraget skal ned.

Sjef Jan Inge Reilstad understreker at den nye tittelen reflekterer styrelederens krav om en mer folkelig tittel. Han understreker at han er fornøyd med styrets vedtak og vilje til å satse både på KÅKÅnomics og KÅKÅ. Han holder fram en festivalvisjon i tre punkt: 1. Å skape en institusjon om økonomi i det norske samfunnslivet på linje med Arendalsuka (politikk) og Starmus (vitenskap), 2. Å gjøre KÅKÅnomics til en nordisk møteplass og offentlighet for økonomer og fagfolk, 3. Å lage en festival for folk flest hvor de beste økonomene kommer og snakker om viktige tema så folk flest faktisk forstår dem.

Programsjef Birk Florian Fischer Magnussen uttaler at han er glad for å få denne muligheten til å være med og forme en så viktig kulturinstitusjon, og lover et minst like ambisiøst program fremover som tidligere år, foruten å love utvikling av KÅKÅ som mobil plattform.

Ellers opplyses det at KÅKÅnomics har engasjert den hjemvendte Stavanger-sønn, Mímir Kristjánsson, som presseansvarlig / rådgiver for KÅKÅnomics på konsulentbasis, med spesielt ansvar for å nå ut og frem i nasjonal og nordisk offentlighet. Mímir er glad for å kunne bidra med et større fargespekter til hjembyen, og gleder seg til ikke-politisk arbeid med å utvikle KÅKÅnomics.

For spørsmål, ta kontakt med:

Sjef & Festivalsjef, Jan Inge Reilstad – 99737914, janinge@kverulantkatedralen.no

Programsjef, Birk Florian Fischer Magnussen – 46639261, birk@kverulantkatedralen.no

Styreleder, Hallgeir Langeland – 93063633, hhl@hhlangeland.no

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅ HUSVENN

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Pin It on Pinterest