Tid: 30. mars 2017 19:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: 100 (ordinær) /50 (student/elev/uføre/Aftenbladkort)

«Jeg har fått nok av endeløse dager med presentasjoner og prøver. Jeg har fått nok av å stresse til jeg gråter. Presset som blir lagt på oss elever er umenneskelig. Noe er alvorlig galt med dagens skolesystem, og det kan ikke fortsette.»
Det skreiv Mina Klasson, 10. klassing på Kannik skole i Stavanger, i Aftenbladet 4. mars.

På KåKå 30. mars får du møta Mina, pluss eit skarpskodd panel som skal diskutera påstanden om at dagens unge lever under eit sterkt prestasjonspress, både i skule, jobb og fritid. Det blir hevda å gi seg utslag i vantrivsel, psykiske lidingar og ei diffus kjensle av å «ikkje passa inn». Mykje ser ut til å vera «indrestyrt» ved at ungdommar sjølve byggjer opp eit forventningspress, men kor kjem i så fall dette frå? Kvifor er det ikkje lenger godt nok å vera «heilt vanleg» som psykolog Svein Gran har sagt det? Kva er rett situasjonsbeskriving, og kva må gjerast?

Samtidig er det ein realitet at norske ungdommar må vera i stand til å hevda seg i hard internasjonal konkurranse. Er det mogleg å skapa eit samfunn med høge prestasjonar samtidig som ein unngår usunt prestasjonspress? Eller er det prisen å betala for eit høgtpresterande samfunn at nokon droppar ut og får problem? Debatten skal handla mest om skulen, men det er lov å koma med sideblikk til for eksempel dei sosiale media sin innverknad på ungdomskulturen.

Mina Klasson blir intervjua før og etter debatten.

DELTAGERE
Inger Tone Ødegård, strategidirektør i Næringsforeningen
Julia Wong, leiar i Rogaland AUF
Terje Hetland, leiar i Sandnes og Jæren Unge Høyre
Svein Gran, psykolog
Jørg Arne Jørgensen, lektor og skribent.

Tom Hetland er debattleder, kommentator og forfatter, tidl. sjefredaktør av Aftenbladet

billettKjøp billetter HER eller i døren fra ca kl. 18.30.

 

TEMA PÅ KÅKÅ, 28 . mars – 1. april: JEG-generasjonen og framtida! Stjeler de voksne fra dagens unge? På tide med nytt ungdomsopprør? 

Hva skal vi kalle den unge generasjonen? Det fins merkelapper der ute, slik som GENERASJON PRESTASJON, GENERASJON PERFEKSJON, GENERASJON DEPRESJON, GENERASJON LYDIG, GENERASJON POLITISK KORREKT, GENERASJON SNOWFLAKE, MILLENIALS, ME GENERATION eller verre: ME ME ME GENERATION. De unge generasjonene er uansett de første som vokser opp som digitale urinnvånere, uten erfaring med et førdigitalt samfunn foruten Internett og sosiale medier. Heller enn å formane de unge om hvor selvopptatte de er eller nødvendigvis må bli i vårt samfunn, vil vi se nærmere på de store ulempene som kan møte dem i nærmeste framtid. Allerede sliter de unge med psykiske problemer i et galopperende prestasjonssamfunn. Store endringer står for døren som følge av endringer i familie, skole, natur, fritid og offentlighet foruten i arbeidsliv og økonomi. Likevel starter vi temauka med en henstilling til ungdommen fra en som kan veldig mye om å være inni seg selv, nemlig Iris Johansson, den svenske kommunikasjonseksperten som også er en moden autist! Vi inviterer representanter fra lokale ungdomsparti og ungdomsorganisasjoner til første benk på KÅKÅ denne uka.

 

Pin It on Pinterest