Tid: 10. november 2016 19:00

Sted: kåkå, Sting oppe

Pris: kr.100 og kr.50 for studenter og uføretrygdede

For første gang samarbeider kåkå med Schizofrenidagene. På kåkå blir årets tema, «The Body of Experience», utvidet med debatter, samtaler og bokslipp. Mandag til torsdag, 7-10. november kl. 19.00.

TORSDAG 10. NOVEMBER kl. 19.00 (oppe på Café Sting) er tema: Er legene legemiddelindustriens nyttige idioter? Lykkepille liksom!

billettKjøp billetter HER eller i døren.

Hvorfor skrives det fortsatt ut enorme mengder antidepressiva til barn, ungdom og eldre? Trengs lykkepillene? Når ble litt trist til depresjon? Når ble uro til ADHD? Må alt medisineres? Personer med psykiske lidelser dør 25 år for tidlig, er det alle pillenes skyld? Hvem tar ansvar for dagens praksis?

Innledning: Gisle Roksund, fastlege/skribent og Thor Rogan, spesialrådgiver helse- og omsorgsdept.

Deltakere:  Ruth Marie Donovan lektor/sykepleier/pårørende, Jan Robert Johannessen fastlege/leder Rogaland Legeforening og Olaug Bollestad, stortingspolitiker for KrF.

Gisle Roksund, Fastlege
Jan Robert Johannessen, Fastlege

Debattleder: Bjørn Sæbø.

Vertskap: Målfrid J. Frahm Jensen

Pin It on Pinterest