Tid: 23. august 2017 19:00

Sted: KrF Rogaland, Sting Nere

Gratis inngang

1 av 5 barn og unge sliter med psykiske utfordringer. Det gir økt risiko for varige plager senere i livet. Men forebyggende og tidlig innsats virker!

Hva vet vi om hva barn og unge strever med?
Hvor tidlig kan vi se signalene, hva kan vi gjøre og hvordan kan vi samarbeide bedre?

Dette er utgangspunktet for dette åpne møtet om barn og unges psykiske helse. Innlederne vil hjelpe oss å få belyst temaet ut fra egne erfaringer, arbeid med de minste barna i barnehage og Helsestasjonens Familiesenter som hjelper barn/unge og deres familier. Stortingsrepresentant Olaug Bollestad har et stort engasjement for saken, men også to ører for å lytte til råd og innspill!

Oddvar Vignes; Han har kjent på følelsen av å beherske det meste – bortsett fra livet. Å stå midt i motbakken og kjenne at det ikke er krefter igjen til å komme seg videre oppover.

Inger Marie Bru Olsen; er leder for Helsestasjonens familiesenter.

Olaug Vervik Bollestad; er Stortingsrepresentant for KrF. Hun vil si noe om utgangspunktet for det brennende engasjementet hun har for barn og unge med psykiske problemer. Men hun vil også lytte og ta med DINE erfaringer og innspill.

Pin It on Pinterest