På sporet av Georg Johannesen! Stavanger prosalong: Hvordan ser dagens essaydebatt ut med Georg Johannesens essayteori? Eivind Tjønneland innleder.

By kverulantkatedralen 29. juni 2016

Tid: 15. september 2016 20:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Gratis inngang

Med temadagene «På sporet av Georg Johannesen! Litt om essayet, døden, diktet og eksilet», fra torsdag 15. til og med lørdag 17. september, samarbeider kåkå med Kapittel 2016, som har «Vandring» som tema. Dagens essaydebatt er det NFF som arrangerer, som en del av serien Stavanger prosalong. Regionkontakter for NFF i Stavanger er Ane Sjøbu og Jan Inge Reilstad.

DEBATT: Hvor ble det av essayteorien etter Georg Johannesen – og har det betydning for dagens essaydebatt

Innleder: Eivind Tjønneland (professor i nordisk ved UiB) (bildet)
Deltagere: Jan Erik Vold (poet og essayist), Tor Eystein Øveraas (forfatter og essayist), Susanne Christensen (kritiker og essayist). 

Ordstyrer: Amund Børdahl (UiB, GJ-seminaret).

Da Arne Melberg i 2013 laget et internasjonalt utvalg og en introduksjon til essayet på norsk, var Georg Johannesen én av sju norske essayister han fant plass til i samlingen. Melberg tar her med innledningen til hans siste bok, Eksil (2005), hvor betydningen av eksilet fremheves av Johannesen, for dannelse og selvdannelse, mens han i «Holberg og essayet» (1977) skriver at: «Essayisten produserer samfunnsmessig dannelse», at essayet alltid handler om samtalens vilkår, og at det «provoserer til modenhet og selvtenking ved å smigre leseren». Georg Johannesen var uansett en svært sentral figur i tilblivelsen av norsk essayforståelse i siste halvdel av forrige århundre. I «litt om essayet» (1978) startet han med å stadfeste at essayet er en form for sakprosa og at «sakprosa er en like streng form som sonetten, det er innlysende for alle som kan skrive og evig uforståelig for alle som bare kan lese». Fins det spor av Georg Johannesen i dagens essayforståelse? Hvordan ser dagens essaydebatt ut med Georg Johannesens essayteori? 

I tillegg arrangerer NFF og regionkontaktene den første Stavanger sakprosafestival lørdag 26. november, med «Skandinavia, ytringsfrihet og debattkultur» som tema.

comments

comments for this post are closed

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Pin It on Pinterest