Tid: 7. november 2017 19:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: 100, 50 til studenter og uføre

Schizofrenidagene er den største årlige tverrfaglige psykisk helse konferanse i Norden, med over 4000 tilhørere gjennom uken. Den er blitt en viktig begivenhet som bærer bud om åpenhet, engasjement og ny viten om psykisk helse. Schizofrenidagene i 2017 har tema: Roots and shoots – Past events and present minds. På KÅKÅ ser vi tirsdag 7. november nærmere på tema:

Stemmene i hodet – er de blitt synlige nå?


DELTAKERE

Hovedpersonene i NRK-serien «Stemmene i hodet»:

Ruth Andrea – Har fått mye styrke og selvtillit av å være med i serien og ønsker å fortsette å dele fra egne erfaringer slik at andre kan ta nytte av det. Hun gir god innsikt i hvordan det kan være å leve med en Schizofrenidiagnose, samt at hun setter fokus på hva som har hjulpet henne. Innenfor behandling er hun spesielt opptatt av viktigheten av å få tid og rom til å bygge gode relasjoner slik at man får et godt samarbeid med teamet og behandler. I nyere tid, etter innleggelse, har hun fått stort utbytte av yoga og mindfulness.

Maria – Har diagnosen Paranoid Schizofreni. I store deler av hennes voksne liv har hun vært i psykiatrien, blant annet på Bergfløtt Behandlingssenter. Hun bruker nå gjerne sin egen stemme for å være med å påvirke holdninger i forhold til behandling i psykiatrien. Hun er spesielt opptatt av viktigheten av fokus på pasientenes ressurser og friske sider. Maria uttrykker seg gjennom malerier og har eget Atelier der hun bor. Hun holder utstilling under Schizofrenidagene.

Benjamin – Tidligere hadde Benjamin diagnosen Schizoaffektiv lidelse. Etter god behandling og stor egen innsats har han ikke diagnosen lenger. Nå holder han foredrag der han forteller fra livet sitt; om barndommen, identitetsproblematikk, psykoseopplevelser og behandlingen som hjalp han. Han er leder for HBRSU (Harry Benjamin ressurssenter barn og ungdom).

Gunhild Asting – Gunhild er regissør og har laget dokumentarfilm siden 2004. Hennes første film var kinodokumentaren It`s hard to be a rock`n roller (2006). Den vant Gledersprederprisen på Den norske Filmfestivalen i Haugesund. Filmen Knut Sigve fra Folkestad vant Gullruten i 2011.  I begge filmene hadde hovedpersonene en utviklingshemming. I alt hun jobber med er målet å skape større forståelse og minske fordommer. Med serien Stemmene i hodet som gikk på NRK 1 vinteren 2017 ønsket hun å motvirke stigmatisering av mennesker med alvorlig psykiske lidelser.

 

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Samtalen ledes av: Jan Olav Johannesen

Kjøp billetter HER eller i døren fra ca kl. 18.30.


OM STEMMENE I HODET – DOKUMENTARSERIE NRK
6 EPISODE A 39 MINUTTER, Gikk på NRK 1 januar –mars 2017 og ble nominert til Gullruten 2017

Stemmene i hodet
er et nært møte med tre unge mennesker; Maria, Ruth Andrea og Benjamin, som alle har erfart å leve med en schizofrenidiagnose. Vi følger dem i behandling og på hjemmebane og får vi et unikt innblikk i hvordan det er å leve med denne stigmatiserte diagnosen.

Regissør Gunhild Asting har jobbet i tett samarbeid med de medvirkende i hele prosessen. Dette gjenspeiles i innholdet i serien. De medvirkende og regissør har samarbeidet med animatør om å få animert ut opplevelser de har hatt, som det er vanskelig å kun beskrive med ord. Via animasjon og illustrasjoner gir de seeren et unikt innblikk i deres opplevelser av vrangforestillinger, psykoser og stemmer i hodet. Hovedpersonene våre har en felles tilknytning via Bergfløtt Behandlingssenter, som spesialiserer seg på behandling av schizofrenidiagnoser. Det unike med Bergfløtt er at de har stort fokus på de friske sidene.

De ser mennesket bak diagnosen og uansett hvor syk man er så har man ressurser som må løftes frem. Gjennom å oppfordre pasientene til å jobbe med kreative sider ved seg selv, bryter våre hovedpersoner grenser i kampen for et liv der de selv kan ha kontrollen. Hovedbudskapet i serien er at vi må se det hele mennesket, i behandlingssituasjon og i livet ellers.

Serien belyser blant annet viktigheten av å fokusere mer på ressurser og tallenter i behandling, ikke kun diagnose og symptomer. Serien gir også håp. Via en av hovedpersonene lærer vi at diagnosen ikke trenger å være med deg for alltid. Målet med serien er å gi mennesker som lever med en stigmatisert psykisk lidelse et nytt fokus i media. Ved at seerne blir kjent med menneskene bak diagnosen håper vi å skape større forståelse og mindre fordommer. Vi ønsker å inspirere til åpenhet og samfunnsdebatt, samt gi de medvirkende en positiv opplevelse og muligheten til å bli hørt.

Medieoperatørene har lang erfaring innen dokumentarfilmproduksjon, og har vunnet en rekke priser.


OM SCHIZOFRENIDAGENE 2017

 

Det er like mye som en fagkonferanse, en «psykiatrikulturfestival», hvor vi sammen med brukerorganisasjoner, Vitenfabrikken på Sandnes, KåKå, næringslivsorganisasjoner, m. fl. fokuserer på psykisk helse en hel uke til ende.

Se www.schizofrenidagene.no for detaljer.

Vi formes alle i komplekse samspill mellom samfunn, biologi, og våre unike livserfaring, og for noen av oss får vår erfaring form av en psykisk lidelse. Schizofrenidagene 2017 og vil trekke en rød tråd fra hendelser og erfaringer tidlig i livet til senere psykiske lidelser, med fokus på utviklingslinjer over tid, utfordringer og muligheten for vekst.

KÅKÅ vil debattere aktuelle problemstillinger som; finnes ADHD egentlig?, stressede barn på grunn av tidlig barnehagestart?, Stemmene i hodet, psykose, er det plass til sex, død og Gud på psyk.?

Konferansearrangører i 2017 er Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk klinikk og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med RKBU Vest, NAPHA, Norsk Psykiatrisk Forening, Rogaland A-senter, Jæren DPS, BarnsBeste, Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, TIPS Stavanger og Klubbgata Legesenter.

 

Pin It on Pinterest