Tid: 9. november 2017 19:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: 100, 50 til studenter og uføre

Schizofrenidagene er den største årlige tverrfaglige psykisk helse konferanse i Norden, med over 4000 tilhørere gjennom uken. Den er blitt en viktig begivenhet som bærer bud om åpenhet, engasjement og ny viten om psykisk helse. Schizofrenidagene i 2017 har tema: Roots and shoots – Past events and present minds. På KÅKÅ avslutter vi torsdag 9. november med tema:

Stressede små. Tidlig barnehagestart. Hvorfor utsetter vi barna for det? Får ungdom psykiske problemer fordi de blir overlatt til barnehagen alt for tidlig?

DELTAKERE
Klara Øverland er utdannet psykologspesialist og arbeider med barn ved Ph-Bura, K1, Stavanger Universitetssykehus og som førsteamanuensis ved Læringsmiljøsenteret, Universitet i Stavanger. Med utgangspunkt i barn som har behov for ekstra støtte så veileder hun foreldre, barnehager og skoler. Hun er spesielt opptatt av barns psykiske helse i barnehagen og i skolen. Hun har arbeidserfaring fra Bufetat med ungdom med alvorlige problemer og er opptatt av tidlig intervensjon. Hun er leder for prosjektet Omsorg for Traumatiserte Barn (OTB) som omhandler barnehageansattes arbeid med «små barn på flukt» – i samarbeid med Transkulturelt senter (SUS) og Gjesdal kommune, gjennom Stiftelsen Psykiatrisk opplysning og Extrastiftelsen.

Hanne Weisser, lektor Steinerskolen i Oslo, fagbokforfatter.

Cecilie Evertsen, universitetslektor ved Nasjonalt senter for Læringsmiljø og atferdsforskning med fagområdene tilknytning, emosjonell selvregulering, aggresjon og begynnende mobbeatferd/mobbing. Hun har arbeidet ved barn og ungdoms psykiatrisk avdeling, Stavanger Universitets sykehus og i utredningsavdeling til Barnevernstjenesten i Stavanger.

Vert: Målfrid J. Frahm Jensen / Iselin Kleppestø Thorsen
Debattleder: Harald Birkevold

Kjøp billetter HER eller i døren fra ca kl. 18.30

OM SCHIZOFRENIDAGENE 2017

 

Det er like mye som en fagkonferanse, en «psykiatrikulturfestival», hvor vi sammen med brukerorganisasjoner, Vitenfabrikken på Sandnes, KåKå, næringslivsorganisasjoner, m. fl. fokuserer på psykisk helse en hel uke til ende.

Se www.schizofrenidagene.no for detaljer.

Vi formes alle i komplekse samspill mellom samfunn, biologi, og våre unike livserfaring, og for noen av oss får vår erfaring form av en psykisk lidelse. Schizofrenidagene 2017 og vil trekke en rød tråd fra hendelser og erfaringer tidlig i livet til senere psykiske lidelser, med fokus på utviklingslinjer over tid, utfordringer og muligheten for vekst.

KÅKÅ vil debattere aktuelle problemstillinger som; finnes ADHD egentlig?, stressede barn på grunn av tidlig barnehagestart?, Stemmene i hodet, psykose, er det plass til sex, død og Gud på psyk.?

Konferansearrangører i 2017 er Stavanger Universitetssjukehus Psykiatrisk klinikk og Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning i nært samarbeid med RKBU Vest, NAPHA, Norsk Psykiatrisk Forening, Rogaland A-senter, Jæren DPS, BarnsBeste, Stavanger kommune, Universitetet i Stavanger, TIPS Stavanger og Klubbgata Legesenter.

 

 

Pin It on Pinterest