Tid: 28. mars 2017 19:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: 100 (ordinær) /50 (student/elev/uføre/Aftenbladkort)

Appell fra en moden autist til en generasjon selvopptatte – møt den svenske kommunikasjonsguruen Iris Johansson! 

Appell / innledning fra Iris Johansson, forfatter, terapeut, svensk kommunikasjonsguru med autisme-diagnose, som i Norge bl.a. arbeider med rusbelasta ungdom ved Hiimsmoenkollektivet på Sand samt med skuespillere ved Rogaland teater.

billettKjøp billetter HER eller i døren fra ca kl. 18.30

Iris Johansson er autist, men har gjennom hardt arbeid med seg selv og med hjelp fra sin far endt opp med å bli en helt spesiell kommunikasjonsekspert og gi ut bøker som «En annerledes barndom – en autist forteller sin historie». Når de unge i dag kaller seg selv narsissister og anser seg som del av ME GENERATION kan det godt være at noen av de beste rådene ungdom generelt (og personer med diagnose i autismespekteret + deres pårørende spesielt) kan få i 2017 blir gitt på KÅKÅscenen i kveld.

Iris Johansson

Om Iris Johansson: «Hon hjälper människor att förstå hur en person med en kommunikationsnedsättning som till exempel Autism, Asperger och ADHD fungerar. Iris vet på vilket sätt man bemöter dessa människor och hur man minimerar deras och sin egen frustration. Hon har hjälpt tusentals anhöriga med verktyg och genom ett djupgående inre arbete att hantera de processer som kommer av en kommunikationsnedsättning.»

KristinBilde2_400x400

Deretter Kristin Aalen i samtale med Johansson.
Det åpnes for spørsmål og kommentarer fra salen.

Arrangementet avsluttes med musikalsk innslag fra «Unge Lovende». Konserten produseres av elever ved Stavanger Katedralskole avd. Bjergsted og besetningen består av Kjell Øverland (bass), Erlend Styve Kulseth (Trommer), Agne Bore (Sang), Marie Abrahamsen (Sang), Julie Bjørnevik (Sang), Pia Rygg Hauge (Sang), med innslag av andre instrumenter.

Vår generasjon består av snille og pliktoppfyllende ungdommer. Likevel ser vi at presset og forventninger om å prestere øker, vi klarer ikke lenger å oppfylle alle krav som blir satt for oss. Dette er temaer man finner igjen i sanger om tenårene fra samtlige perioder. Hvilke paralleller kan man trekke mellom ungdomstiden før og nå? Hvilke forskjeller er det på å være ungdom i dag i forhold til slik det pleide å være? Gjennom å ta utgangspunkt i sanger om ungdomstid, ønsker vi å skape en konsert fylt med sanger i pop-sjangeren som appellerer til dagens ungdom i aldersgruppen 16 – 23 år. Unge Lovende ønsker å skape en konsert for ungdom, av ungdom. En konsert de unge kan kjenne seg igjen i. 


TEMADAGER PÅ KÅKÅ, 28. mars – 1. april: JEG-generasjonen og framtida! Stjeler de voksne fra dagens unge? På tide med nytt ungdomsopprør? 

Hva skal vi kalle den unge generasjonen? Det fins merkelapper der ute, slik som GENERASJON PRESTASJON, GENERASJON PERFEKSJON, GENERASJON DEPRESJON, GENERASJON LYDIG, GENERASJON POLITISK KORREKT, GENERASJON SNOWFLAKE, MILLENIALS, ME GENERATION eller verre: ME ME ME GENERATION. De unge generasjonene er uansett de første som vokser opp som digitale urinnvånere, uten erfaring med et førdigitalt samfunn foruten Internett og sosiale medier. Heller enn å formane de unge om hvor selvopptatte de er eller nødvendigvis må bli i vårt samfunn, vil vi se nærmere på de store ulempene som kan møte dem i nærmeste framtid. Allerede sliter de unge med psykiske problemer i et galopperende prestasjonssamfunn. Store endringer står for døren som følge av endringer i familie, skole, natur, fritid og offentlighet foruten i arbeidsliv og økonomi. Likevel starter vi temauka med en henstilling til ungdommen fra en som kan veldig mye om å være inni seg selv, nemlig Iris Johansson, den svenske kommunikasjonseksperten som også er en moden autist! Vi inviterer representanter fra ungdomsparti og ungdomsorganisasjoner til første benk på KÅKÅ denne uka.

Neste temadager på KÅKÅ våren 2017 er:
Politisk retorikk i Norge (26-29. april)

Medredaktør: Professor i tekstvitenskap ved UiO, Kjell Lars Berge. Datoene for denne temauka er satt til onsdag 26. april til og med lørdag 29. april.

KÅKÅ vil være orientert mot den nærmeste norske historien om politisk retorikk, foruten mot stortingsvalget til høsten 2017. Hva er god politisk retorikk, hva er dårlig? Hvem er gode politiske retorikere, og hvem er dårlige – hvorfor? Hva skjer med retorikken i og med de nye mediene.

Pin It on Pinterest