Temauke på KÅKÅ 12-14 februar: «Demokratisvikt og politikerforakt»

Velkommen til årets første temauke på KÅKÅ! Over tre dager tar vi for oss et brennaktuelt tema: «Demokratisvikt og politikerforakt».

Forskning viser at demokratiet ble svekket i 24 land gjennom 2017. 2016 var ellevte året på rad at Freedom House meldte om en tilbakegang i sentrale politiske og sivile rettigheter i verden. Den siste rapporten derfra i 2018 konkluderer med at demokratiet gjennomlever den største krisen på mange tiår. Hele 61 prosent av nordmenn føler at folk som dem sjelden eller aldri har innflytelse på politikken, noe som plasserer Norge på sjette plass i verden av land med størst avmaktsfølelse, godt foran de andre nordiske land. Politikerforakten øker mens politikerne selv bruker nye medier som var de privatpersoner. Demokratiske institusjoner som pressefrihet, ytringsfrihet og rettsstaten svekkes i land etter land. 2,5 milliarder mennesker, eller en av tre på kloden, lever i land hvor disse institusjonene får stadig dårligere kår. I den nye kulturmeldingen lanserer kulturministeren og den norske regjeringen kulturpolitikken som medisin mot strømningene som truer demokratiet.

Program (trykk på teksten for å lese mer og sikre deg billetter):

Tirsdag 12. februar kl. 19: Hvorfor og hvordan forvitrer demokratiet?

Onsdag 13. februar kl. 19: Politisk retorikk og demokratisvikt i Norge?

Torsdag 14. februar kl. 19: Kulturpolitikken som demokratiets redning?

 

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅ HUSVENN

Pin It on Pinterest