Tid: 2. november 2017 20:30

Sted: KÅKÅnomics, Norsk Oljemuseum

Gratis inngang

For description in English, please scroll further down the page.


En kompleks, avslørende og svært underholdende dokumentarfilm, basert på Joel Bakans bok «The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power». Vi får avslørende historier fra innsiden i ulike multinasjonale selskaper, fortalt av både konsernsjefer, varslere, meglere, guruer, spioner, spillere og bønder. 

The Corporation er en både provoserende, morsom og informativ film som undersøker den mest dominerende institusjonen i vår tid – det multinasjonale selskapet. The Corporation har begeistret og lamslått publikum og kritikere i over 10 år. Hva finner man ut om man behandler selskapet som en juridisk person, og setter selskapet i psykiaterens sofa? Hva slag person er dette, egentlig?

Møt Noam Chomsky, Naomi Klein, Milton Friedman, Howard Zinn, Vandana Shiva, Michael Moore og mange flere. Ved hjelp av case studier, anekdoter og sanne bekjennelser får vi et unikt glimt inn i kulissene. Blant de 40 intervjuobjektene som deltar i filmen finner vi administrerende direktører og toppledere fra en rekke bransjer: olje, farmasi, IT, dekk, PR, merkevarebygging, reklame og undercover markedsføring. I tillegg møter vi en nobelprisvinnende økonom, den første lederguruen, en bedriftsspion og en rekke akademikere, kritikere, historikere og skarpe tenkere.

Joel Bakan er tilstede i Stavanger under KÅKÅnomics, og holder en kort presentasjon før vi snurrer igang filmen.

Se trailer:

 

«The Corporation»:
Directed by MARK ACHBAR and JENNIFER ABBOTT
Produced by MARK ACHBAR and BART SIMPSON
Edited by JENNIFER ABBOTT
Written by JOEL BAKAN with narration written by HAROLD CROOKS and MARK ACHBAR
Narrator MIKELA J. MIKAEL

Based on the book The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, by JOEL BAKAN

 

HOVEDSPONSORER

 

                


ANDRE BIDRAGSYTERE

     

ARENAER FOR KÅKÅnomics

KÅKÅnomics foregår på: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, Vinbaren (Gaffel & Karaffel), Spor 5, Stavangeren, Oljemuseet, Sølvberget og Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

KÅKÅ Kverulantkatedralen er støttet av:

Stifterne av KÅKÅ Kverulantkatedralen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Største bidragsyter til KÅKÅ er Månebakken AS. I tillegg bidrar stiftelsen Fritt OrdStavanger kommuneNorsk Kulturråd og Rogaland Fylkeskommune med midler. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilskudd fra Gaveforsterkningsfondet.

 

ENGLISH:

Professor Joel Bakan introduces his own documentary film – “The Corporation”

When: 2 November 2017 at 20:30

Where: KÅKÅnomics – The Norwegian Petroleum Museum

Admission free

A complex, eye-opening and highly entertaining documentary film based on Joel Bakan’s book “The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power”. The film reveals insider stories from various multinational companies, told by CEOs, whistleblowers, brokers, gurus, spies, players and farmers.

The Corporation is a provocative, entertaining and informative film that looks into the most dominating institution of our times – the multinational company. The film has been enthusing and stunning audiences and critics for more than ten years. What do we find out if we treat the company as a juristic person, and lay it down on the psychiatrist’s couch? What sort of person is it, really?

Meet Noam Chomsky, Naomi Klein, Milton Friedman, Howard Zinn, Vandana Shiva, Michael Moore and many others. With the aid of case studies, anecdotes and true confessions, we get a unique view from behind the scenes. Among the 40 people interviewed for the film, we meet CEOs and top managers from a range of sectors, including oil and gas, pharmaceuticals, IT, tyres, PR, branding, advertising and undercover marketing. We also get to hear from a Nobel prize-winning economist, the first management guru, a corporate spy, as well as academics, critics, historians and incisive thinkers.

Joel Bakan is in Stavanger during the KÅKÅnomics festival, and will give a short presentation before we show the film.

“The Corporation”:
Directed by MARK ACHBAR and JENNIFER ABBOTT
Produced by MARK ACHBAR and BART SIMPSON
Edited by JENNIFER ABBOTT
Written by JOEL BAKAN. Narration written by HAROLD CROOKS and MARK ACHBAR
Narrated by MIKELA J. MIKAEL

Based on the book The Corporation: The Pathological Pursuit of Profit and Power, by JOEL BAKAN

 

MAIN SPONSORS

 

           

 

OTHER CONTRIBUTORS

     

 

KÅKÅnomics ARENAS

KÅKÅnomics is being held at the following venues: Kåkå, Café Sting, Bøker & Børst, the Wine Bar at Gaffel & Karaffel, Spor 5, Stavangeren, The Norwegian Petroleum Museum, Sølvberget and the University of Stavanger Business School.

 

KÅKÅ is funded by:

The founders of KÅKÅ are Kristoffer and Signe Anne Stensrud. The largest contributor to KÅKÅ is the company Månebakken AS. We also receive funding from the Fritt Ord Foundation, Stavanger municipalityThe Arts Council of Norway and Rogaland County Council. Moreover, we receive grant funding from the Norwegian Ministry of Culture via the state Gift Enhancement Scheme.

 

 

Pin It on Pinterest