Tid: 11. mars 2017 14:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: 100 (ordinær) /50 (student)

TEMA PÅ KÅKÅ – Krenkelseskultur, syting og offerrolle i Noreg (8-11. mars )

«Vi trenger ikke vern mot ytringer, men trening i argumentasjon», het en kronikk av Anine Kierulf, forsker ved senter for menneskerettigheter, i Dagbladet høsten 2016. Her beskriver hun utviklingen på universitetene, ikke minst i USA, med «trigger warnings» som skal skåne studentene fra tekster som kan virke støtende, og «safe spaces», som steder hvor de kan trekke seg tilbake fra diskusjoner man ikke vil delta i. I USA tenkes altså at studentene bør kunne skånes mot ytringer. Men er ikke slik skånsomhet i strid med ytringsfrihetens sentrale begrunnelser: hensynet til sannhetssøken og demokrati? Hvordan kan vi utvikle oss om vi ikke utsettes for andre tanker og ideer enn våre fattige egne, og er ikke de vi er uenige med eller til og med forakter de aller viktigste å lytte til for å komme videre? Hva skjer med utdanning, allmenn dannelse og ytringskultur når skolene lærer de unge opp til å tenke at de skal skånes for ytringer som ikke passer inn i deres veslevoksne og lite erfaringsbaserte tankeverden? Står ytringskulturen i fare også her i Norge? Er vi klare til å kaste selve demokratiet ut med ytringsvern og krenkelseskultur? Kan Norge få til en dannet ytringskultur som gagner utdanningen? Vi har invitert noen av landets beste fra tre forskjellige norske universitet til å svare, etter at Bernard Enjolras har innledet om emnet.

Innleder: Bernard Enjolras (Forsker I, forfatter, leder Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor, med i prosjektene Disruptive Change and New Media Policies: A Field Approach samt Status for ytringsfriheten i Norge 2015-2017 og var blant forskerne som i 2016 leverte rapporten «Hvor går ytringsfrihetens grenser?» på oppdrag fra Fritt Ord)

Deltagere:
Eivind Tjønneland (professor nordisk, forfatter bl.a. av bok om 1700-tallets politiske og litterære offentlighet)
Marit Boyesen (rektor ved UiS, forskningsområder bl.a. samfunnssikkerhet og barn, ungdom, oppvekst og offentlige planer)
Kjell Lars Berge (professor UiO, retorikk og språklig kommunikasjon)

Ordstyrer er Torunn Egge Roux.

billettKjøp billett HER eller i døren fra ca kl. 18.30.

KÅKÅ har temafokus på krenkelseskultur denne uka. Krenkelseskulturen brer fortsatt om seg, det sytes og klages over en lav norsk stol, fra trappestol til rullestolkjørende på gamlehjemmet. Vi sykemelder oss for ingenting, misunner andre, synes synd på oss selv. Både ytringsfrihet og livskvalitet svekkes når folk holder kjeft fordi de er redde for å såre hverandre. Offentligheten krakelerer når alt kan oppfattes som krenkende eller hatefullt. Ytringskulturen er under et voldsomt press anno 2017, krenkelseskulturen går hånd i hånd med stadig flere hatytringer, mens falske nyheter spres av både leg og lærd, til og med amerikanske presidenter og norske politikere. De tradisjonelle mediene synes å ha gitt opp overfor kaoset i de nye sosiale mediene. KÅKÅ ser nærmere på krenkelseskulturens betydning for akademia og allmenn dannelse, på syting og klaging blant folk flest og spesielt hos ungdom, og på om kvinnene er de som lever seg best inn i offerrollen. Vi presenterer den overordna teorien om kulturmasochisme og narsissisme. Ikke minst ønsker vi å presentere de unges eget syn på kulturen, de sosiale mediene og hva slags forbilder de egentlig ønsker å være anno 2017.

 

 

Pin It on Pinterest