Utleie

KÅKÅ kverulantkatedralen leier ut scenen på Sting Nere dersom det aktuelle arrangementet er allment tilgjengelig for byens publikum, og i tråd med stiftelsens formål:

“KÅKÅ kverulantkatedralen er en alminnelig stiftelse som ikke har næringsvirksomhet som formål. KÅKÅ kverulantkatedralen skal være et kafébasert litteraturhus, debattkafé og kverulantkatedral. Stiftelsen skal bidra til å skape og styrke offentligheten lokalt og nasjonalt. Stiftelsen skal gjennom arrangement og debatter skape engasjement for kunstneriske uttrykk, kulturelle dilemma og samfunnsspørsmål. KÅKÅ kverulantkatedralen skal være en viktig møteplass for alle som har interesse for kunst-, kultur- og samfunnsdebatt.”

Inkludert i leieprisen får du full teknisk pakke, inkludert lyd- og lysutstyr, mulighet for live-streaming til YouTube og Facebook, samt markedsføring gjennom våre kanaler. Leieprisen er kr 5000.

Dersom arrangementets formål ligger tett opp til våre vedtekter, kan det også være aktuelt for KÅKÅ å inngå et samarbeid med formålsnære eksterne arrangører, da til rabatterte priser.

Kontakt oss for mer informasjon: thomas@kverulantkatedralen.no eller på tlf 45952311.


For private og lukkede arrangement, samt arrangement som ikke faller inn under Stiftelsen KÅKÅ kverulantkatedralens formål: ta kontakt direkte med Café Sting: post@cafesting.no eller på tlf 94846789.

 

Om lokalene

KÅKÅ kverulantkatedralen leier ut scene og tilhørende utstyr for å lage viktige kulturarrangement på Sting Nere. Til vanlig er lokalet tilpasset ca. 80 sittende- og ca. 120 stående publikummere. Med scenen som midtpunkt tilbyr KÅKÅ en flott arena for foredrag, presentasjoner og debatt/samtaler. Scenen er stor nok til å romme band- og kulturoppsett som opplesninger, skuespill og stand-up. Et perfekt lokale for intime konserter, hardcore debatter og opplysende samtaler.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅ HUSVENN

Pin It on Pinterest