Tid: 14. november 2016 19:00

Sted: kåkå, Sting Nere

Pris: 100/50

billettKjøp billetter HER eller i døren. Dørene åpner ca 30 minutter før.

Britiske intellektuelle og byråkrater er mer uavhengige og ser det som sin oppgave å være kritiske til styringsmaktene mer enn å støtte. Utøvde embetsverket i Norge ifm. Kielland-saken mer samfunnsstøtte enn saklig kritikk? Og hvor var journalistene?

Frank Aarebrot har dessverre måttet melde avbud i siste liten, men vi har fått en sterk erstatter:
Innleder
Christer D. Daatland er statsviter, Cand. Polit. i Sammenlignende Politikk.

Deltagere er Marie Smith-Solbakken, historiker ved UiS og redaktør, presenterer boka: Alexander L. Kiellandulykken. Hendelsen, etterspillet, hemmelighetene. Harald Birkevold, gravejournalist og kommentator i Stavanger Aftenblad. Odd Kristian Reme, dialogprest og tidligere politiker, mistet sin bror i ulykken og var talsmann for de pårørende. Magne Ognedal, tidligere direktør Petroleumstilsynet.

Ordstyrer er Tom Hetland (forfatter og kommentator, tidligere redaktør av Aftenbladet).

Mens den britiske prosessen etter Piper Alpha-ulykken hadde åpne høringer og førte til en omfattende samtidig debatt, var den norske prosessen etter Kielland-ulykken lukket. Det er god grunn til å reise spørsmål om den norske prosessen dermed førte til et demokratisk underskudd. Til slutt ble vi sittende igjen med en offentlig undersøkelseskommisjons udiskutable funn i en lukket høringsprosess, andre meninger og oppfatninger kom i liten grad frem. Det var ingen stor og åpen samtale som foregikk i høringsprosessen. Hvorfor ikke? Er lukkede eksperthøringer det beste for de etterlatte og samfunnet? Spørsmålet er selvsagt også om vi legger lokk på meningsytringer ved påtvunget åpenhet? Kan lukkede høringer gi et sikrere grunnlag for innsikt, som vi kanskje ikke hadde fått frem dersom vi hadde hatt åpne høringer?

 

 

LES OGSÅ
Stemmen til de stemmeløse, Stavanger Aftenblad, Oppdatert: Publisert: av Harald Birkevold.

Krever ny granskning av Kielland-ulykken, Stavanger Aftenblad, Oppdatert Publisert: av Ellen Kongsnes.

 

Pin It on Pinterest