Første kandidat er Aksel Braanen Sterri

 

Hvert år deler KÅKÅ kverulantkatedralen ut en nasjonal pris på kr 25.000,-. For 2016 var det de skamløse jentene og Faten Mahdi al-Hussaini som mottok prisen. En sterk jury har nå funnet fram til seks kandidater for 2017, som presenteres én og én de neste dagene.

Aksel Braanen Sterri 

I 2014 skrev han bok om Hvordan Arbeiderpartiet igjen skal bli folkets parti. I 2015 skrev han ”Et forsvar for moralmedisin”. I 2016 tok han fatt på religionene med kronikken ”Religion er en parasitt på den verste delen av menneskehjernen”. Våren 2017 kom så essayet ”Et forsvar for sorteringssamfunnet”. And Heaven and Hell broke loose. Aksel Braanen Sterri er en 30 år ung statsviter om velferdsstatens betydning for lykke. Han er kjent som uredd aviskommentator og kritisk skribent som tør å stirre framtida inn i hvitøyet. Han må anses som en utforskende og formidlende transhumanist som virkelig ønsker å finne ut hvilke muligheter den teknologiske utviklingen kan bringe av lykke og helse til individ og samfunn. Fra 2017 er han filosofistipendiat ved UiO om hva som bør kunne kjøpes og selges i samfunnet. Sterri er en modig moraltenker som stiller de vanskelige spørsmålene om menneskelighet og samfunnslykke i fremtidens teknologibaserte samfunn. Debatten om sorteringssamfunn, etikk, humanisme og transhumanisme i Norge i 2017 er i stor grad hans verk. Han har stått sin debattgrunn som en god kverulant, utfordret oss med kraftig upopulære standpunkt, vært irriterende god mens han har styrket det norske uenighetsfellesskapet.

 

Juryen har arbeidet etter følgende kriterier – 

Kandidater til KÅKÅ kverulantkatedralens pris er slike gode kverulanter som har… 

* vært norske motstemmer som har styrket det lokale, nasjonale eller internasjonale uenighetsfellesskapet 

* utvist mot til å mene offentlig på en slik måte at etablerte sannheter utfordres 

* bidratt til antipopulisme, vist evne til kraftfull og retorisk offentlighet 

* bidratt med ny og nødvendig kunnskap, like gjerne upopulær som ønskelig

* utfordret maktperspektiv, formidlet livslyst og vært irriterende god 

 

Juryen har arbeidet med KÅKÅ kverulantkatedralens motto foran seg – 

  1. Den gode kverulanten styrker uenighetsfellesskapet. 
  2. Ingen by og intet land er bedre enn sin egen offentlighet. 

 

Juryen har bestått av følgende medlemmer – 

  • Elin Ørjasæter (førstelektor, forfatter og foredragsholder)
  • Bjørn Kvalsvik Nicolaysen (professor lesevitenskap UiS, forfatter og aviskommentator)
  • Ellen Wisløff (Ren Poesi-redaktør, programleder for «Ordet fanger» på Nrk Radio)
  • Hilde Sandvik (sjefredaktør Broen xyz)
  • Mímir Kristjánsson (nyhetssjef Klassekampen, forfatter)
  • Per Inge Torkelsen (forfatter, politiker, humorist, satiriker m.m.)
  • Jan Inge Reilstad (litteraturhussjef og kunstnerisk leder KÅKÅ) 

 

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅ HUSVENN

Pin It on Pinterest