ONSDAG 6. FEB, KL. 18:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Kjøp billett

Boklansering: «Grunnlovens største prøve»

Onsdag 6. februar kl. 18
KÅKÅ kverulantkatedralen
100/50

Interessert i andre verdenskrig og det norske rettsoppgjøret? Denne kvelden byr vi på boklansering av den kritikerroste boken Grunnlovens største prøve, som handler om juss og politikk i rettsoppgjøret med landsforrædere og krigsforbrytere i Norge etter 1945. Du får møte forfatterne, Baard Herman Borge og Lars-Erik Vaale i samtale med kveldens programleder Tom Hetland, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad og selv historiker.

Grunnloven ble satt på sin hittil største prøve i overgangen fra diktatur til demokrati i Norge etter 1945. Myndighetenes ønske om et strengt og omfattende oppgjør med landsforrædere og krigsforbrytere førte i mange tilfeller til at de tiltaltes grunnlovsfestede rettssikkerhet ble krenket snarere enn beskyttet.

I Grunnlovens største prøve undersøker statsviteren Baard Herman Borge og historikeren Lars-Erik Vaale hvordan statsmaktene og opinionen så på Grunnlovens bestemmelser om blant annet lovgivningsmyndighet, maktfordeling, tilbakevirkning, ytringsfrihet og inndragning i sammenheng med rettsoppgjøret.

Dette er den første vitenskapelige studien som dekker oppgjørets grunnlovsmessige side både i dybden og bredden, slik forberedelsen, gjennomføringen og diskusjonen viste i perioden 1940–65. Boken bygger på et rikt tilfang av primærkilder og sekundærlitteratur fra norske og utenlandske arkiver og biblioteker, som hittil i liten grad har blitt benyttet av forskere.

Forfatterne:

Baard Herman Borge, ph.d. i statsvitenskap fra Universitetet i Bergen
Lars-Erik Vaale, cand. philol. i historie fra Universitetet i Oslo

Programleder er Tom Hetland, historiker og tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad.