TIRSDAG 7. MAI, KL. 18:00 Norsk Oljemuseum KR GRATIS INNGANG

Debatt: «Klima for endring?»

Arrangør: Norsk Oljemuseum i samarbeid med KÅKÅ kverulantkatedralen.

GRATIS INNGANG!

80 prosent av de enorme mengdene energi verden bruker, kommer fra fossile energikilder som kull, olje og gass. Energi er helt nødvendig for alt vi gjør i et moderne samfunn. Men forbruket av fossile energikilder har ført til klimaendringer som vi nå ser konsekvenser av over hele verden. Det trengs et klima for endring, men er vi villige til å ta konsekvensene av endring selv?

Klimaendringene kommer til å føre endringer med seg for oss alle. Det er hovedtema for den helt nye klima- og energiutstillingen på Norsk Oljemuseum, «Klima for endring». Global oppvarming må avta og helst stanse på 1,5 – 2 grader for å unngå uhåndterlige konsekvenser for menneskeheten. Utstillingen tar for seg flere områder hvor endringer må komme: Det frie markedet, internasjonalt samarbeid, teknologi og fornybar energi.

Debatten retter et særskilt fokus på den siste tidens globale ungdomsopprør, hvor titusenvis av ungdommer har gått til klimastreik med krav om handling. Opprøret har med all tydelighet vist at ungdommene ikke er tilfreds. De ansvarlige politikerne må gjøre mer, og de må gjøre det nå. Politikerne må forberede verden på at det er nødvendig med store endringer for individ og samfunn, dersom klimamålene skal nås.

Hvilket personlig ansvar har hver og en av oss for å bidra til å bekjempe klimaendringene? Og hva med Norges rolle som olje- og gassnasjon og uttalte klimaambisjon – lar det seg kombinere? Når det gjelder internasjonalt samarbeid og klimarisiko – er det noen lyspunkt i sikte?

Deltakere:
Ola Elvestuen, klima- og miljøminister (V)
Thina Saltvedt, seniorrådgiver i bærekraftig finans, Nordea
Rannveig Stangeland, vice president utvikling og produksjon, Equinor
Teresa Grøtan, forfatter
Gaute Eiterjord, Natur og ungdom
Mari Hasle Einang, Changemaker
Hulda Holtvedt, Grønn Ungdom

Programleder: Hilde Sandvik, journalist, forfatter og redaktør for det nordiske nettstedet broen.xyz

PS! Etter at debatten avsluttes ca. 19.30 vil publikum kunne fortsette å være i museet, se utstillingen og diskutere videre. Det blir bar og mulighet til å henge ut et par timer, for dem som har mulighet til det.