Kjøp billett TORSDAG 24. OKT, KL. 17:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Ordinær: KR 150 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 75 INK. AVGIFT

Formue, ulikhet og makt

Formue, ulikhet og makt

Torsdag 24. oktober kl. 17
KÅKÅ kverulantkatedralen (Sting nere)
Arrangør: KÅKÅnomics 2019 / KÅKÅ kverulantkatedralen i samarbeid med tenketanken Civita

I hvor stor grad er ulikhet i formue et problem i Norge? Hvorvidt virker den store felles Oljeformuen dempende på forskjellene? I April 2019 skrev samfunnsøkonom i Civita, Steinar Juel, notatet «Formuesfordelingen i Norge er ikke skjev». Dette notatet skapte stor debatt, hvor blant annet samfunnsøkonom Kalle Moene deltok.

Steinar Juel og Kalle Moene kommer til KÅKÅnomics for å utdype sine poenger og debattere videre.

Deltakere:
– Steinar Juel,
samfunnsøkonom i tenketanken Civita

– Kalle Moene, professor i økonomi ved UiO