Kjøp billett LØRDAG 8. SEP, KL. 14:00 KÅKÅ kverulantkatedralen
STUDENT/UFØRE: KR 50 INK. AVGIFT
A-KORT: KR 75 INK. AVGIFT
ORDINÆR: KR 100 INK. AVGIFT

«Fryktprodusentene: Er mediene terroristenes nyttige idioter?»

Innledning ved Anne Gjelsvik, professor og medieforsker, NTNU.

I panelet:

Anne Gjelsvik, medieforsker, NTNU

Bjørn Sæbø, sjefredaktør i Rogalands Avis

Kyrre Nakkim, programredaktør i NRK

Odd Einar Olsen, professor ved Universitetet i Stavanger.

Programleder er Sven Egil Omdal, journalist.

Om temauken: «Terror i hodet. Frykten som forandrer oss.»

"Det eneste vi har å frykte, er frykten selv", sa den amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt i 1933. Snart hundre år seinere er det grunn til å spørre om vi burde ha tenkt mer på dette: 11. september-terroren i USA i 2001 utløste politiske vedtak som har endret verden og Norge. Frykt for terror har gjort oss villige til å godta inngrep i livene våre som vi kanskje ikke ville ha gått med på – hvis vi ikke hadde vært så redde.

Men er samfunnet forandret til noe tryggere? Norge er blitt stabil deltaker i "krigen mot terror". Verdens fredeligste land har vært åsted for massiv terror som var hjemmeavlet.

Hva er hensikten med terror? Hva og hvem er det grunn til å frykte? Hva gjør terrorfrykten med oss – og med samfunnet? Og hva slags virkning har medienes terrordekning? Sikkerhetsmyndigheter, forskere, forfattere, politikere, redaktører – og folk som har opplevd terror, kommer til KÅKÅ for å dele kunnskap, erfaring og meninger. Gjesteredaktører er journalistene Sven Egil Omdal og Ingeborg Eliassen.