TORSDAG 31. JAN, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere KR 100 kr i døra

Hindrar skulen elevar i å halda på nynorsk?

Stad: KÅKÅ kverulantkatedralen (Sting Nere) i Stavanger
Tid: Torsdag 31.01. klokka 19.00
Billett i døra: kr 100

Arrangør: Stavanger Mållag

 • Innleiing
  Nynorskopplæringa og fråfall – korleis styrkjer me lærarutdanninga og opplæringstilbodet for elevane slik at dei held på målforma si?
  – Dosent Jan Olav Fretland ved Høgskulen på Vestlandet og ansvarleg for å forme ny lærarutdanning for Høgskulen
 • Intervju med tre elevar i vidaregåande skule om å vera ”nynorskelev”

Pause

 • Utdeling av Stavanger mållag sin målblom for 2018. Prisen blir delt ut av målblomvinnar for 2017 og rektor ved UIS, Klaus Mohn.
 • Debatt.
  – Jorunn Osland, lektor ved Vågen vgs
  – Bjørn Gulbrandsen, hovudtillitsvald i Utdanningsforbundet, Rogaland fylkeskommune
  – Jan Olav Fretland, dosent ved Høgskulen på Vestlandet
  – Andrea Hebnes Tobekk, elev ved Jåttå vgs
  – Solveig Ege Tengesdal fylkesordørar i Rogaland fylkeskommune

Debattleiar: forfattar og foredragshaldar Terje Torkildsen