Kjøp billett TIRSDAG 30. APR, KL. 19:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT

KÅKÅbydebatt: Politisk byutviklingsduell!

Hvilket parti skal du ikke stemme på hvis byen skal vokse slik du mener er best? Hva er partienes ryggmargsrefleks når eiendomsutvikleren kommer med sitt private reguleringsforslag? Hva er politikernes holdning til de merknadene du som innbygger spiller inn? Hva veier tyngst i spørsmålet om hva store utbygginger skal inneholde og bli? Hva lar politikerne seg friste av? Hva gjør dem skeptiske? Hvilke motforestillinger dukker opp? Hvilke gode eksempler på utbygginger og tomtebruk vil politikerne trekke fram, som resultat av involvering og samarbeid med folk som er engasjert og blir berørt? Lytter politikerne som styrer byutviklingen til hva du har å si?

På KÅKÅs politiske byutviklingsduell kan du spørre lokalpolitikerne om hvilke visjoner og holdninger de har til den utbyggingssaken og tomtebruken du er opptatt av. Her er flust å ta av; Utbygging av Paradis, høyhus i sentrum, utvikling av nedlagte industritomter i Hillevåg, plassering av ny brannstasjon i Lervig, fortetting langs dobbeltsporet mellom Sandnes og Stavanger, hvordan «stasjonsbyer» kan utvikles med egenart og kvalitet, og mye, mye mer.

Ordstyrer: Tom Hetland, tidligere sjefredaktør i Stavanger Aftenblad.

I panelet:
– John Peter Hernes, Høyre
– Kari Nessa Nortun, Arbeiderpartiet
– Eirik Faret Sakariassen, Sosialistisk Venstreparti
– Kjartan Alexander Lunde, Venstre
– Daria Maria Johnsen, Miljøpartiet De Grønne
– Christian Wedler, FrP
– Mímir Kristjánsson, Rødt

Om deltakerne:

John Peter Hernes er gruppeleder og ordførerkandidat for Høyre. Han har bak seg en lang karriere i næringslivet før han ble fulltidspolitiker i 2011. Hernes er dropout fra videregående, har erfaring som bussjåfør, bygningsarbeider og postbud i tillegg til å ha vært gründer og småbedriftsleder. John Peter er utdannet husbyggingeniør. Han vil endre planprosessene for å gi byen bygg med mer spennende arkitektur, og med særpreg av Stavanger. Hernes kjemper for en mer sosial boligfinansiering. Han mener det er viktig å legge til rette for at folk skal kunne eie egen bolig, for å redusere sosiale forskjeller.

Kari Nessa Nordtun er gruppeleder og ordførerkandidat for Stavanger Arbeiderparti. Hun er mor til to, utdannet jurist, og er bekymret over økende forskjeller og barnefattigdom i Stavanger. Kari har jobbet som forsvarsadvokat, servitør, i kassen på bensinstasjon, og med fri rettshjelp. Siden 2015 har hun hatt permisjon fra jobben som advokat for å arbeide med politikk på fulltid. Kari kjemper for et rettferdig og inkluderende samfunn hvor alle har like muligheter til å skape gode og trygge liv i en grønn og fremtidsrettet by.


Eirik Faret Sakariassen
er ordførerkandidat for Stavanger SV, og vil ha et Stavanger for alle. Faret Sakariassen kjemper for mindre forskjeller og mer fellesskap, for en profittfri velferd og kutt i klimagassutslipp. Faret Sakariassen har tidligere arbeidet på sykehjem og som leder i studentorganisasjonen StOr ved UiS.


Kjartan Alexander Lunde
har de siste fire årene vært Venstres medlem av byutviklingsstyret i Stavanger. Han er også medlem av Samferdselsutvalget i Rogaland og leder av Rogaland Venstre. Ved neste valg er han tredjekandidat for Venstre i Stavanger og han er Venstre sin fylkesordførerkandidat i Rogaland. Kjartan Alexander Lunde kjemper for å ta vare på trehusbyen, gjøre det enklere for bedrifter og gründere å etablere seg i Stavanger, og for et bedre kollektivtilbud.


Daria Maria Johnsen
er ordførerkandidat og nåværende gruppeleder for Miljøpartiet De Grønne i Stavanger. Hun er trebarnsmor, utdannet sosionom og kommer fra Polen. Daria Maria Johnsen har arbeidet i barneverntjenesten og som miljøterapeut med enslige mindreårige flyktninger. Hjertesakene hennes er klima og miljø, sosial rettferdighet, grønn byutvikling, psykisk helse og kampen mot utenforskap. Daria Maria Johnsen kjemper for et klimaskifte i oljebyen.


Christian Wedler
er gruppeleder og ordførerkandidat for Frp. Han er far til fire jenter, utdannet jurist, og tidligere advokat og partner i KPMG. Wedler satt i byutviklingsstyret i sist periode og er kommunalråd denne perioden. Han representerer kommunen i Havnestyret. Ellers kjører han mye gravemaskin på fritiden. Christian er opptatt av å legge til rette for at byen kan utvikles på en bærekraftig, økonomisk og smart måte. Han er opptatt av å bygge i sentrum, særlig utfyllingen av Holmen, og å få realisert utbyggingsplanene og potensialet i Hillevåg, Paradis og sentrum.

Mímir Kristjánsson er ordførerkandidat for Rødt i Stavanger. Hans hjertesaker er kamp mot økonomiske forskjeller og for et ordna arbeidsliv, og han har markert seg som en sterk motstander av Røkkes planer i Paradis. Han ønsker seg en by for innbyggerne, ikke for utbyggerne, og større folkelig medvirkning i planleggingen av framtidas Stavanger. Mímir er forfatter og tidligere nyhetssjef i Klassekampen.