Kjøp billett ONSDAG 1. MAI, KL. 17:00 Kåkå kverulantkatedralen, Sting Nere
Vanlig: KR 100 INK. AVGIFT
Student/ufør: KR 50 INK. AVGIFT
A-fordel: KR 75 INK. AVGIFT

Midlertidig innleid, vikarierende frihet — om løsarbeidersamfunnet og arbeidets framtid

Arrangør: KÅKÅ kverulantkatedralen i samarbeid med LO i Stavanger og omegn og LO i Sandnes og Gjesdal

Gratis inngang for medlemmer i LO! Bruk tilsendt rabattkode når du kjøper billett.

Stadig flere har et løsere tilknytningsforhold til arbeidslivet enn før. Man kan få inntrykk av at begrep som innleid, vikar, utsendt, frilans, midlertidig og ekstrahjelp, opptrer vel så ofte som den faste ansettelsen. Hva skjer når selve ansettelsen ikke lenger kan tas for gitt?

Er prekariatet, de som ikke har fast jobb, en ny samfunnsklasse? Hvordan står det til med arbeidslivsmodellens framtid og bærekraft, i en tid der bemanningsbransjen utfordrer det tradisjonelle synet på fast arbeid? Er det slik at vår tids bedrifter i større grad enn før føler seg presset til å velge alternativer som lønner seg på kort sikt? Hva er de langsiktige konsekvensene for arbeidslivet?

Og hvordan skal vi egentlig tenke om arbeid, i en tid der stadig flere tradisjonelle yrker står i fare for å bli automatisert bort? Hva bør arbeidslivsdebatten handle om? Har fagbevegelsen tatt innover seg at arbeid kanskje ikke lenger er hva det engang var?

I diskusjonen møter du:
– Margret Hagerup,
stortingsrepresentant for Høyre, medlem i Arbeids- og sosialkomiteen
– Hans-Christian Gabrielsen,
leder i LO
– Jan Erik Søndeland,
ordførerkandidat for Stavanger Venstre og medlem av kommunalstyret for finans
– Morten Larsen, Fellesforbundet
– Mìmir Kristjànsson,
ordførerkandidat for Rødt i Stavanger

Programleder: Sven Egil Omdal, journalist og forfatter