Kjøp billett ONSDAG 23. OKT, KL. 12:15 HHUiS - A. Rettedals Hus, rom V-101 KR

Omstilling, ulikhet og uro — Fagseminar under KÅKÅnomics 2019

Omstilling, ulikhet og uro

– Fagseminar under KÅKÅnomics 2019

Onsdag 23. oktober, kl. 12.15 – 15.00
Arne Rettedals hus, rom V-101, Universitetet i Stavanger

GRATIS INNGANG!

«De gode tidene har gavnet rike mer enn fattige. Større forskjeller har gitt næring til populisme og ekstreme politiske interesser, og dermed økt risikoen for politisk uro, opprør og omvelting. Ytringsfrihet og demokrati er ikke lenger noe selvsagt. Massiv materiell framgang har i tillegg lagt et høyt press mot naturen, og gitt opphav til den største utfordringen i vår tid». Dette sa UiS-rektor Klaus Mohn i sin innsettelsestale. KÅKÅnomics sitt fagseminar ved Universitetet i Stavanger tar opp tråden, og spør:

Hvilke former for ulikhet tåler vi? Hva er egentlig rettferdig? Og hvilke økonomiske og fordelingsmessige problemer står vi overfor hvis vi tar – eller ikke tar – klimatrusselen på alvor?

Fire fremragende samfunnsøkonomer vil hjelpe oss til å kaste lys over disse og andre spørsmål vi vet vi trenger kloke svar på.

Kalle Moene, professor, Universitet i Oslo
Bertil Tungodden, professor, Norges Handelshøyskole
Elisabeth Isaksen, post doc, London School of Economics
Olof Johansson-Stenmann, professor, Universitetet i Gøteborg

Møteleder: Ola Kvaløy, professor, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger.

KÅKÅnomics 2019 består av ca. 180 deltagere på ca. 80 arrangement og tema på 12-14 scener over fire dager i Stavanger sentrum. Hovedkonferansen i 2019 (torsdag 24 okt): «The Political Economy of Energy». Fagseminaret på HH UiS i 2019 (onsdag 23 okt): «Omstilling, ulikhet og uro». Festivalpass og konferansebilletter kan allerede kjøpes på nettsiden, kåkånomics.no.