Om KÅKÅ

Visjon og verdier

Jan Inge Reilstad, daglig leder i KÅKÅ og festivalsjef for KÅKÅnomics

KÅKÅ kverulantkatedralen er et frittstående kafébasert debatt- og litteraturhus der døren er høy og porten vid!

Vårt mål er å bidra til å skape og styrke offentligheten – lokalt og nasjonalt. Gjennom arrangement og debatter ønsker vi å skape engasjement for samfunnsspørsmål, kunstneriske uttrykk og kulturelle dilemma. Vårt perspektiv er folkelig allmennkulturelt, men vi skal også vektlegge formidling av ny og aktuell kunnskap, med deltagere som har noe å tilføre folket og offentligheten.

KÅKÅ skal være en viktig møteplass. Det handler om å bevare og pleie den gode samtalen, om å synliggjøre uenighetsfellesskapet som fysisk størrelse, som noe annet enn underholdning via sosial medier og via skjermer. Vi lager program som kombinerer lokale og nasjonale deltagere rundt lokale og nasjonale/internasjonale/universelle tema.

Det handler også om å synliggjøre det mulighetsrommet vi skal og må ta våre individuelle og samfunnsmessige valg i og om. Det viktigste er ikke alltid å bli enige, men å skjønne hva som foregår fra mange nok perspektiv – å bli kjent med seg selv og verden. Navnet tilsier at vi er på jakt etter den gode kverulanten som kan utvide og styrke det norske uenighetsfellesskapet, grunnsteinen i demokratiet vårt.

Mer om KÅKÅ kverulantkatedralens visjon HER.

Stiftere er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Stiftelsen har et styre med Snorre Haukali som styreleder. I styret sitter ellers Sigrid Helene Risa, Ingebjørg Storeide Folgerø, Signe Anne Stensrud og Mímir Kristjánsson.

Daglig leder for KÅKÅ og festivalsjef for KÅKÅnomics er Jan Inge Reilstad (bildet over).

KÅKÅ har et nært samarbeid med Café Sting.

Samarbeidspartnere

KÅKÅ har et utstrakt programsamarbeid med foreninger, lag, organisasjoner og institusjoner – offentlige og private. Herunder finnes Schizofrenidagene, Kapittelfestivalen og Sølvberget kulturhus, NFF (Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening), Rogaland Forfatterlag, Handelshøgskolen ved Universitetet i Stavanger, NRK P2-debatt, Nuart, Human-Etisk Forbund, ulike tankesmier (Civita, Manifest, Agenda, m.fl.), Europabevegelsen, Humorfestivalen, Rogaland Teater, Forsker StandUp (UiS), MaiJazz, Fritt Ord, Vitenskapsakademiet i Stavanger, Norsk Fransk kultursenter og Stavanger Aftenblad.

Tilskuddspartnere

Stifterne av KÅKÅ Kverulantkatedalen er Kristoffer og Signe Anne Stensrud. Største bidragsyter til KÅKÅ er Månebakken AS. I tillegg bidrar stiftelsen Fritt Ord (bildet)Stavanger kommune ved kulturavd., Norsk Kulturråd og Rogaland Fylkeskommune med midler. I tillegg har Kulturdepartementet gitt tilskudd fra Gaveforsterkingsfondet.

I 2018 bidrog i tillegg følgende til økonomifestivalen KÅKÅnomics:
LYSE AS, Handelsbanken, Skagenfondene, Stavanger kommune ved Næringsavd. og Tor Dagfinn Veen. Viktig samarbeidspartner til festivalen er Handelshøgskolen ved UiS.

                   

KÅKÅ ER STØTTET AV

KÅKÅ HUSVENN

KÅKÅnomics er støttet av

Sponsorer

Pin It on Pinterest